måndag 8 oktober 2012

Samarbeten & Ja-ordet


Gotland goes Queer! Gotland Pride. Äntligen! Vi har skrivit historia.

För ett antal veckor sedan frågade RFSL Gotlands ordförande Petra mig om det var ok om de använde samma ”slogan” jag skapade för BurlesQue Bar, dvs ”Gotland goes Queer!” – Självklart, sa jag. The more – the merrier!

Ju fler vi är som lyfter HBTQ och andra mångfaldsfrågor desto bättre. Då slog det mig. Hur olika vi är när det kommer till att vilja samarbeta, att acceptera olika sätt att jobba, vara och leva.

Jag har befunnit mig på ett antal arenor genom livet – i vården, kulturen, akademin och ett och annat uniformsyrke. Jag har varit involverad i ett antal föreningar. Jag har befunnit mig på ställen där arbetet flutit på och på andra platser där det känt som om varenda rörelse, tanke och individ varit indränkt i sirap.

Vad är det då som kännetecknar det där smidiga och kreativa samarbetet?

För det första börjar det med ordet: Ja! De övriga komponenterna är tillit, respekt och att vilja utveckling. Då kan vad som helst växa och blomma! Till och med när vi tycker olika. De här komponenterna är de samma som i vilka konstruktiva relationer som helst. Oavsett om det handlar om goda kärleksrelationer, vänskapsrelationer eller arbetsrelationer.

Lika betryckt som jag blivit av misstänksamhet, människors rädsla för att släppa in och inpissade revir, lika lycklig har jag blivit när jag mött öppenhet och nyfikenhet. Ibland har jag mött öppenhet där jag inte alls förväntat mig det och då blir jag bara så där in i hjärtat varm och tänker – ja! Det är genom möten och tillit det sker!

Säg ett rungande JA. Säg det en gång till. Och en gång till. Säg sedan NEJ några gånger på raken. Lägg märke till vad som händer i kroppen. Ett ord öppnar. Ett annat stänger.

Ibland måste vi säga nej – för att må bra, för att sätta gränser, för att vi behöver stänga. Men ofta blir vår kropp och själ glad av att säga ”JA”. Utan ett antal Ja hade vi inte haft Gotland Pride.

Ja! Ja! Ja! JA.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar