måndag 21 oktober 2013

Ideella uppdrag – business för företagare Krösus eller goda förebilder?Ponera att du har ett starkt samhällsengagemang. Att du livet igenom har engagerat dig ideellt i mänskliga värderingar och rättvisefrågor. Många timmar, veckor och månader av obetalt jobb i diverse föreningar. Massor av slit men också väldigt roligt!

Under år med hög belastning såsom småbarnsår, kanske som ensamstående med barn och låg inkomst har du fortsatt med ditt engagemang. Så stort är drivet, behovet av att se, agera, förändra.

Livet går och du inser att du vill göra något med ditt engagemang och din kunskap. Du öppnar eget. Du jobbar mer än någonsin men du gör det du vill och är bra på. Du jobbar för att skapa förändring. Ditt samhällsengagemang och det faktum att barnen flugit ut, gör att du lägger ännu fler timmar på ideellt arbete. För att det är viktigt för dig. För att du vill göra skillnad.

Du lyckas engagera fler, både företagare och andra, att jobba med rättvisefrågor. Det är då det händer

Du som tidigare setts som en engagerad person, en person som vill göra världen bättre för fler, blir helt plötsligt sedd som en närig företagare.

Det muttras. Pratas bakom ryggen. Det ges vinkar till till andra engagerade, till media. Om företagaren. Som tar plats. Alltför stor plats. Det trots att du är samma jag som du alltid varit.

Ditt ideella engagemang är plötsligt mindre värt. Kanske inte något värt alls? Att du är styrelseledamot i en ledande förening som handhar rättvisefrågor nonchaleras eller rent av tystas medvetet.

Vad är det som gör att den ideella tid du lägger ner som företagare, är mindre värd eller t o m anses som något du gör utifrån ”girighet”? Varför värderas ditt ideella engagemang som att ”du egentligen är ute efter något mer än alla andra”? Antaganden och påståenden som väldig sällan eller aldrig skulle ske om du är anställd eller studerande.

Och gäller det alla företagare? Förmodligen inte. Om du som advokat eller ICA handlare engagerat dig i rättighetsfrågor hade du nog ansett gå i bräschen.

Så min fråga är: Vilka företagare kan jobba i ideella sammanhang och i så fall – på vilket sätt?  


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar